Marina Zadar

Ivana Meštrovića 2
23 000 Zadar, Hrvatska

tel. ++385 23 204 862
++385 23 332 700
++385 23 204 800

fax. ++385 23 333 917

e-mail: marina@tankerkomerc.hr

Plava
zastava

Nosioc plave zastave 2008. g.

Marina Zadar

Marina Zadar

Cjenik usluga 2021 (uključen PDV)

 • 300 vezova u moru
 • 200 mjesta - na kopnu
 • usluge dizalice (6.5 t i 15 t)
 • navoz (50 t)
 • sanitarni čvor
 • garaža
 • rent-a-car
 • benzinska postaja

GODIŠNJI VEZ U MORU 01.04.2021. - 31.03.2022.
Dužina preko svega Širina max. MARINA
m m ZADAR   VELI IŽ
0 - 8.99 < 2.99 4000 € 2440 €
9 - 9.99 < 3.29 4500 € 2560 €
10 - 10.99 < 3.59 5000 € 2800 €
11 - 11.99 < 3.89 6000 € 2920 €
12 - 12.99 < 4.19 7000 € 3160 €
13 - 13.99 < 4.49 8000 € 3400 €
14 - 14.99 < 4.79 9000 € 3650 €
15 - 15.99 < 5.09 10000 € 3890 €
16 - 16.99 < 5.39 11500 € 4130 €
17 - 17.99 < 5.69 13000 € 4490 €
18 - 18.99 < 5.99 14000 € 4740 €
19 - 19.99 < 6.19 16000 € 5100 €
20 - 20.99 < 6.49 18000 €
21 - 21.99 < 6.79 20000 €
22 - 22.99 < 7.09 22000 €
23 - 23.99 < 7.39 24000 €
24 - 25.99 < 7.54 26000 €
26 - 27.99 < 7.79 28000 €
28 - 29.99 < 7.99 30000 €
30 - 31.99 < 8.49 32000 €
32 - 33.99 < 8.89 34000 €
34 - 35.99 < 9.30 36000 €
36 - 37,99 < 9.70 38000 €
38 - 39.99 < 10.10 40000 €
40 - 44.99 < 10.50 45000 €
45 - 49.99 < 11.00 50000 €
U CIJENU UKLJUČENO
 • vez i nadzor broda
 • potrošnja vode (pitka voda)
 • korištenje električne energije (do 100 kWh godišnje)
 • korištenje sanitarnih čvorova
 • 1 parkirno mjesto na otvorenom (za vlasnika plovila)
NAPOMENA
 • za brodove preko 20m struja i voda se naplaćuju po potrošnji
 • Usluga se naplaćuje temeljem dužine plovila preko svega.
 • Marina Zadar zadržava pravo provjere dužine plovila te obračuna cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama (dužina preko svega – L.O.A.)
GODIŠNJI SMJEŠTAJ NA KOPNU
ZADAR   VELI IŽ
m na kopnu u hangaru   na kopnu
0 - 7.99 3000 € 3100 € 2440 €
8 - 8.99 4050 € 4100 € 2680 €
9 - 9.99 4550 € 4600 € 3040 €
10 - 10.99 5100 € 5200 € 3280 €
11 - 11.99 6100 € 6200 € 3640 €
12 - 12.99 7000 € 3890 €
13 - 13.99 8000 € 4250 €
U CIJENU UKLJUČENO
 • dizanje i spuštanje broda
 • korištenje sanitarija
 • 1 parkirno mjesto
NAPOMENA
 • Cijene su važeće za boravak od min. 6 mjeseci
 • Cijena za katamarane je 100% veća
 • Usluga se naplaćuje temeljem dužine plovila preko svega.
 • Marina Zadar zadržava pravo provjere dužine plovila te obračuna cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama (dužina preko svega – L.O.A.)
TRANZITNA PLOVILA - CIJENA VEZA / DAN
01.05. - 30.09. ZADAR VELI IŽ
m do 30 dana 30 - 60 dana do 30 dana
0 - 8.99 51 € 26 € 45 €
9- 9.99 58 € 29 € 49 €
10 - 10.99 72 € 36 € 53 €
11 - 11.99 78 € 39 € 62 €
12 - 12.99 90 € 45 € 64 €
13 - 13.99 96 € 48 € 68 €
14 - 14.99 102 € 51 € 74 €
15 - 15.99 106 € 53 € 79 €
16 - 16.99 110 € 55 € 83 €
17 - 17.99 114 € 57 € 88 €
18 - 18.99 117 € 59 € 94 €
19 - 19.99 128 € 64 € 99 €
20 - 20.99 137 € 69 € 106 €
21 - 21.99 148 € 74 € 114 €
22 - 22.99 165 € 82 € 120 €
23 - 23.99 198 € 99 € 124 €
24 - 25.99 220 € 110 € 130 €
26 -27.99 275 € 137 €
28 - 29.99 330 € 165 €
30 - 31.99 385 € 192 €
32 - 33.99 440 € 220 €
34 - 35.99 550 € 275 €
36 - 37.99 660 € 330 €
38 - 39.99 770 € 385 €
40 - 44.99 935 € 467 €
45 - 49.99 1,100 € 550 €
15% popusta: 01.10.2021. - 31.03.2022.

 • paušal za dnevno korištenje vode + 10% od navedene tranzitne cijene
 • priključak struje + 10% od navedene tranzitne cijene
 • za brodove preko 20m struja i voda se naplaćuju po potrošnji
 • Usluga se naplaćuje temeljem dužine plovila preko svega.
 • Marina Zadar zadržava pravo provjere dužine plovila te obračuna cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama (dužina preko svega – L.O.A.)

 • parkirno mjesto automobila u hangaru / dan - 12 €
 • parkirno mjesto prikolice / dan - 12 €
 • Mapa marine

  Small map